Overige Informatie

Privacyreglement

Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je verstrekt tijdens een consult. Het begrip geheim wordt dan ook heel “eng” geïnterpreteerd. Beroepsgeheim is op mij niet van toepassing. Vanuit mijn rol als spiritueel coach/medium zal ik zorgvuldig met je informatie omgaan, mits de informatie schade kan toebrengen aan mensen, dieren, kinderen of de Nederlandse Staat. 

In dergelijk gevallen ben ik als burger en “niet” als coach/medium  verplicht deze op gepaste wijze, bij of krachtens de wet te melden bij de daarvoor bestemde instanties. Als spiritueel coach/medium kun je mij niet aansprakelijk stellen voor gedane uitspraken danwel verrichte diensten.

 

 

Annulering voorwaarden

De voorwaarden voor consulten en behandelingen zijn als volgt geregeld:  
Privé consulten worden alleen op afspraak uitgevoerd en worden contant afgerekend na afloop OF op uw verzoek vooraf per bank. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 


Huisregels Massage & Healing behandelingen:

Indien u een massage ondergaat is het verplicht dat u vooraf gedoucht bent, hygiëne staat in mijn praktijk voorop. Er vinden geen erotische massages plaats in mijn praktijk. Tijdens een healing behandeling trek je alleen de schoenen uit en betreed je mijn praktijkruimte, je overige kleding blijft gewoon aan. Na iedere behandeling is er tijd om nog te relaxen. Achteraf is het drinken van een paar glazen water belangrijk voor de doorvoer van vrijgekomen afvalstoffen, zodat zij op een natuurlijke manier het lichaam kunnen verlaten.