Algemene voorwaarden

Privacyreglement

Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je verstrekt tijdens een consult. Het begrip geheim wordt dan ook heel “eng” geïnterpreteerd. Beroepsgeheim is op mij niet van toepassing. Vanuit mijn rol als spiritueel coach/medium zal ik zorgvuldig met je informatie omgaan, mits de informatie schade kan toebrengen aan mensen, dieren, kinderen of de Nederlandse Staat. 
In dergelijk gevallen ben ik als burger en niet als coach/medium verplicht deze informatie op gepaste wijze, bij of krachtens de wet te melden bij de daarvoor bestemde instanties.
Als spiritueel coach/medium kun je mij niet aansprakelijk stellen voor gedane uitspraken danwel verrichte diensten.

 

 

Annulering voorwaarden

De voorwaarden voor consulten en behandelingen zijn als volgt geregeld:  
Privé consulten worden alleen op afspraak uitgevoerd en na afloop van de sessie contant afgerekend OF op uw verzoek per bank voldaan.
Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Maak je geen gebruik van de mogelijkheid om te annuleren, dan wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Je ontvangt hiervan digitaal een nota danwel betaallink. Vervolgens heb je 5 werkdagen de tijd om deze nota alsnog te voldoen.

“Het respecteren van ieders tijd is een kostbaar goed”

 


Huisregels Massage & Healing behandelingen:

Indien je een massage ondergaat is het verplicht dat je vooraf gedoucht bent, hygiëne staat in mijn praktijk voorop.
Tijdens een healing behandeling trek je alleen de schoenen uit en betreed je mijn praktijkruimte, je overige kleding blijft gewoon aan.
Na iedere behandeling is er tijd om nog te relaxen. Achteraf is het drinken van een paar glazen water belangrijk voor de doorvoer van vrijgekomen afvalstoffen, zowel na de massage als na de healing behandeling.
Hierdoor kunnen afvalstoffen op een natuurlijke en veilige manier het lichaam verlaten.
Let op: Er vinden geen erotische massages plaats in mijn praktijk.